Till umu.se

Ledning och kommunikation

Chefen och kommunikatören har ett övergripande ansvar för ledning respektive kommunikation vid Studentcentrum. Hit hör även enhetens administratör.

FörvaltningshusetDen verkställande ledningen för Studentcentrum utgörs av chefen för Studentcentrum tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av enhetschefen, de fem verksamhetsområdenas områdeschefer och kommunikatören. Kommunikatören är direkt underställd chefen för Studentcentrum, liksom enhetens administratör.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion