Ledning och kommunikation

Chefen och kommunikatören har ett övergripande ansvar för ledning respektive kommunikation vid Studentcentrum.

Den verkställande ledningen för Studentcentrum utgörs av chefen för Studentcentrum tillsammans med ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av enhetschefen, de fem områdescheferna och enhetens kommunikatör.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion