Examina

Examina är den del av Studentcentrum som fattar beslut om och utfärdar examensbevis på grund-, avancerad och forskarnivå inom samtliga fakulteter. Examina handlägger även ansökan och fattar beslut om tillgodoräknande när det gäller studier på grund- och avancerad nivå.

Vid Examina ansöker studenten om att få sin examen utfärdad. När en examensansökan inkommer prövas studentens studier genom en kvalitetskontroll. Ansökan granskas både mot gällande nationella och lokala examensregler. Godkänns ansökan utfärdas examen och beviset skickas till studenten.

När en student ansöker om tillgodoräknande tas ansökan emot, handläggs och beslutas av Examina. I handläggningsprocessen kommer berörd fakultet/institution (motsv) att göra ämnesbedömningen för det aktuella ämnet.

Vi informerar studenter och universitetspersonal i frågor som rör examen och dess regelverk. Vi ansvarar för Examensrådets sekretariat samt medverkar med en ledamot. I vårt uppdrag ingår även att bereda och föredra för rektor förslag på beslut om fastställande av lokala examensbeskrivningar.

Av oss kan du bland annat få information om vilka examina som utfärdas vid Umeå universitet, vilka regler som gäller för alla olika examina samt vilka regler som finns för tillgodoräknanden.

Välkommen att besöka oss på plan 3, Östra flygeln, i Förvaltningshuset.

Bild: Annica Höglund


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

Gå direkt till

Vem gör vad vid Examina

För dig som är student

Du som är student vid Umeå universitet hittar information på webbplatsen "Student" som du når via länken högst upp på sidan.

För dig som söker studier

Du som ännu inte är student och söker information om utbildningsutbud och hur det är att vara student vid Umeå universitet hittar all sådan information under fliken "Utbildning" ovan i sidhuvudet. 

För dig som är anställd

Studentcentrums stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan.