Antagning

Antagningens ansvarsområde är att genomföra antagning till utbildning både på grund- och avancerad nivå till fristående kurser, kurs inom program, nybörjarprogram, gäststudier, senare del av program, magister- och masterprogram samt övriga påbyggnadsprogram.

Samordnad antagning sker i det nationella antagningssystemet NyA som ägs av Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi deltar med personal i den virtuella organisation (VO) som VHS inrättat för bedömning av sökande med utländsk behörighetsbakgrund.

Antagningen sköter kontakterna med UHR och framför synpunkter och önskemål avseende Antagning.se och NyA. Vi är produktionsansvariga för Umeå universitet i de antagningsomgångar där universitetet deltar.

Vi kontrollerar behörighet och urval samt justerar anmälningsalternativ i utbildningsdatabasen Selma. I NyA skapar vi behörighets-, urvals- och anmälningsmodeller vilket är en förutsättning för maskinell granskning och för att kunna genomföra anmälan och urval.

Utöver detta fattar vi beslut om undantag från visst eller vissa behörighetskrav, prövar ansökan av reell kompetens i samband med behörighetsgranskning av anmälningar, beslutar om anstånd med påbörjande av utbildning samt yttrar oss i överklagandeärenden rörande antagning till utbildning.

Antagningsrelaterade arbetsuppgifter

I vårt uppdrag ingår att utgöra sekretariat i Antagningsrådet som är rektors rådgivande grupp för frågor som rör behörighet och urval.

Antagningen producerar anmälnings- och antagningsstatistik för Umeå universitets utbildningar på uppdrag av universitetets ledning, Planeringsenheten och institutioner. Statistik läggs också ut på våra hemsidor.

I vår uppgift ingår att ansvara för antagningsrelaterad information i samband med framställning av anmälningskataloger (både tryckt och webbaserad), anvisningar för anmälan inom program samt för övrig anmälningsinformation gällande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Service internt och externt

Antagningen svarar också på frågor relaterade till ovanstående ansvarsområden (via e-post, telefon, besök) från studenter, institutioner, fakultetskanslier, andra myndigheter samt övriga samhället.

Vi administrerar användarkonton i NyA och information om antagningssystemet och Antagning.se.

Vid behov håller vi utbildning i NyA-systemet för institutionsanvändare vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

För dig som är student

Du som är student vid Umeå universitet hittar information på webbplatsen "Student" som du når via länken högst upp på sidan.

För dig som söker studier

Du som ännu inte är student och söker information om utbildningsutbud och hur det är att vara student vid Umeå universitet hittar all sådan information under fliken "Utbildning" ovan i sidhuvudet. 

För dig som är anställd

Studentcentrums stöd för Umeå universitets anställda finner du på Aurora som du når via länken ”Medarbetare” högst upp på sidan.