Vår verksamhet

Studentcentrum är en enhet inom universitetsförvaltningen med ca 50 medarbetare. Studentcentrums verksamhet består av fem olika verksamhetsområden: Studievägledning och studentstöd, Antagning, Ladok, Studenthälsan och Examina.

Vår verksamhetsidé lyder:

”Med studenten i centrum, god service, rätt kompetens och hög kvalitet skapar vi de bästa förutsättningarna för studentens väg genom universitetet.”

De som främst berörs av vår verksamhet är dels studenter och blivande studenter, dels anställda vid universitetets institutioner, fakulteter och förvaltningsenheter. Vi representerar även Umeå universitet i nationella nätverk och referensgrupper.

Bland våra tjänster/uppdrag återfinns ansvar för:

 • Utbildningsadministrativa processer
 • Systemförvaltning
 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser för studenter
 • Examensutfärdande inom alla nivåer
 • Handläggning och beslutsfattande om tillgodoräknande
 • Administration av utbildningsutbudet i NyA
 • Samordning av stöd till studenter med funktionsnedsättning
 • Organisering av högskoleprovets genomförande i Västerbotten
 • Att fungera som universitetets breda ingång för frågor om studier
 • Att erbjuda allmän studievägledning
 • Antagning till grund- och avancerad nivå

Här finns också:

 • Sekretariat för examens- respektive antagningsrådet

Vi bistår även:

 • Universitetsjuristen, vid trakasseriärenden där den utsatte är en student
 • Institutioner, förvaltningsenheter, studentkårer och fakulteter, med konsultativt stöd
 • Planeringsenheten, med underlag till verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Kommunikationsenheten, med underlag för marknadsföring och studentrekrytering
 • Universitetsledningen, med statistik och beredning av annat beslutsunderlag samt med projektledare/deltagare
 • Ladokkonsortiet, med kompetenser


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.