Till umu.se

Vår verksamhet

Studentcentrum är en enhet inom universitetsförvaltningen med ca 50 medarbetare. Studentcentrums verksamhet består av fem olika verksamhetsområden: Studievägledning och studentstöd, Antagning, Ladok, Studenthälsan och Examina.

Vår verksamhetsidé lyder:

”Med studenten i centrum, god service, rätt kompetens och hög kvalitet skapar vi de bästa förutsättningarna för studentens väg genom universitetet.”

De målgrupper som främst berörs av vår verksamhet är dels studenter och blivande studenter, dels anställda vid institutioner, fakulteter och enheter inom universitetets förvaltning. Vi representerar även Umeå universitet i nationella nätverk och referensgrupper.

Bland våra tjänster/uppdrag återfinns ansvar för:

 • Utbildningsadministrativa processer
 • Systemförvaltning
 • Hälsofrämjande och förebyggande insatser för studenter
 • Examensutfärdande inom alla nivåer
 • Administration av utbildningsutbudet i NyA
 • Samordning av pedagogiskt stöd till funktionshindrade studenter
 • Organisering av högskoleprovets genomförande i Västerbotten
 • Att fungera som universitetets breda ingång för frågor om studier
 • Tillhandahållande av allmän studievägledning
 • Antagning till grund- och avancerad nivå

Här finns också:

 • Sekretariat för examens- respektive antagningsrådet

Vi bistår även:

 • Universitetsjuristen, vid trakasseriärenden där den utsatte är en student
 • Institutioner, förvaltningsenheter, studentkårer och fakulteter, med konsultativt stöd
 • Planeringsenheten, med underlag till verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Enheten för kommunikation och internationella relationer, med underlag för marknadsföring och studentrekrytering
 • Universitetsledningen, med statistik och beredning av annat beslutsunderlag samt med projektledare/deltagare
 • Ladokkonsortiet, med kompetenser


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

Kontakta oss

Ring 090-786 50 00 eller skriv i vårt kontaktformulär.