Vem gör vad inom ledning och kommunikation

Här framgår vem du ska vända dig till när det gäller lednings- och kommunikationsfrågor för enheten.

Namn Arbetar med/som
Tjäderborn, Peder Enhetschef. Svarar för den övergripande ledningen av Studentcentrum. Leder ledningsgruppens arbete.
Höglund, Annica Kommunikatör. Övergripande ansvar för enhetens information i trycksaker och på webb. Även portalredaktör (Portalen för Umeå universitets studenter). Samordnar visst övergripande remissarbete.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion