Vem gör vad i Ladokgruppen

Har du ett ärende som handlar om Ladok, Selma eller Web-ISP kan du kontakta följande personer.

Namn Arbetar med/som
Ångman, Erik Områdeschef. Systemansvarig för Ladok och Selma
Bek, Maria Ladok samt införande av nya Ladok
Hallgren, Arne Selma och Ladok
Hammarberg, Åsa Ladok, Selma och Web-ISP
Lindgren, Linda Ladok och Selma
Lindgren, Mikael Selma, Ladok, införande av nya Ladok och Web-ISP

Ladokgruppen har även tre e-brevlådor för supportärenden:
Selmaärenden
Ladokärenden
Web-ISP-ärenden
 


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion

Beställning av adresser från Ladok

Personuppgifter som lagras i studiedokumentationssystemet Ladok utgör allmän handling och får därför lämnas ut på begäran, dock endast i form av utskrift, i enlighet med tryckfrihetsförordning (1949:105). Det innebär att beställda uppgifter inte kan skickas digitalt.

Enligt avgiftsförordning (1992:191) tas en avgift om 50 kr ut om beställningen omfattar 10 sidor. För en beställning som omfattar 11 sidor eller fler tas dessutom en avgift om 2 kr/sida ut från och med den elfte sidan. Om beställningen omfattar 9 sidor eller färre tas ingen avgift ut.