Vem gör vad vid Studentcentrum

Studentcentrum innefattar fem verksamhetsområden: Antagningen, Examina, Ladok-gruppen, Studenthälsan samt Studievägledning och studentstöd (dessutom ledning och kommunikation).

För att underlätta när du vill komma i kontakt med oss, har vi här gjort korta beskrivningar av "vem som gör vad". Klickar du på respektive namn kommer du till sidan med kontaktuppgifter för den personen. Där finns ibland även mer detaljerad information om personens arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Vem gör vad vid Antagningen

Här ser du vem du ska vända dig till med olika slags antagningsärenden.

Namn Arbetar med/som
Vännman Åsa Områdeschef. Nationell antagning. Handlägger ansökningar om avsteg från gängse urvalsgrunder.
Engkvist, Anita Nationell antagning. Handlägger ansökan om reell kompetens samt yttranden vid överklaganden. Arbetar med högskoleprovet, främst det anpassade. Kontaktperson för Medicinska fakulteten.
Lundgren, Maria Nationell antagning. Produktionsansvarig i NyA. Sekreterare i Antagningsrådet. Handlägger ansökan om reell kompetens samt yttranden vid överklaganden. Kontaktperson för Lärarhögskolan.
Marklund, Christer Nationell antagning. Handlägger ansökan om reell kompetens. Kontaktperson för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet.
Zingmark- Lustig, Ulla Nationell antagning. Handlägger ansökan om reell kompetens, anståndsärenden samt parallelläsningstillstånd. Kontaktperson för Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet.
Namn Arbetar med/som
Andersson, Lena Internationell antagning samt i UHR:s Virtuella organisation (VO). Skriver yttranden vid överklaganden från internationella sökande.
Binrell, Jessica Huvudprovledare för högskoleprovet i Västerbotten. Arbetar med internationell antagning.
Brinkstam, Loke Internationell antagning samt i UHR:s Virtuella organisation (VO). Handlägger ansökan om reell kompetens samt yttranden vid överklaganden från internationella sökande.
Englund, Anna Internationell antagning i UHR:s Virtuella organisation (VO).
Nair, Seema Internationell antagning samt i UHR:s Virtuella organisation (VO).
Hägglund, Sara Internationell antagning samt i UHR:s Virtuella organisation (VO). Tjänstledig.
Staflin, Berit Internationell antagning. Handlägger ansökan om reell kompetens för internationella sökande.
Stoltz, Christina Internationell antagning.

Vem gör vad vid Examina

Här framgår vem du ska vända dig till med olika slags frågor kring examen.

Namn Arbetar med/som
Ångman, Erik Områdeschef
Bergström, Madelene Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå.
Carlsson, Lisa Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund- och avanceradnivå.
Norberg, Elin

Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.

Norberg, Stina Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grundnivå.
Olofsson, Vivianne Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med internationella meriter.
Raninen, Linn Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grundnivå.
Rudberg, Maria Utreder och fattar beslut om ansökningar för examen på grund-, avancerad och forskarnivå samt arbetar med lokala examensbeskrivningar.
Wilhelmsson, Marie Utreder och fattar beslut om ansökningar för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå samt ansökningar om examen på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vem gör vad i Ladokgruppen

Har du ett ärende som handlar om Ladok, Selma eller Web-ISP kan du kontakta följande personer.

Namn Arbetar med/som
Ångman, Erik Områdeschef. Systemansvarig för Ladok och Selma
Bek, Maria Ladok samt införande av nya Ladok
Hallgren, Arne Selma och Ladok
Hammarberg, Åsa Ladok, Selma och Web-ISP
Lindgren, Linda Ladok och Selma
Lindgren, Mikael Selma, Ladok, införande av nya Ladok och Web-ISP

Ladokgruppen har även tre e-brevlådor för supportärenden:
Selmaärenden
Ladokärenden
Web-ISP-ärenden
 

Vem gör vad vid Studenthälsan

Personalen vid Studenthälsan samordnar och fördelar arbetet utifrån våra olika kompetensområden.

Namn Arbetar med/som
Helena Lindvall Verksamhetschef.
Enmark, Annika Leg. sjuksköterska. Arbetar 100% med telefonrådgivning, drop in och samtalsstöd. Utför livsstilsprofiler samt provtagning klamydia och hiv.
Hultman, Margareta Kurator/bildterapeut. Arbetar 80% med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd samt gruppverksamhet.
Jochheim, Claus Kurator. Arbetar 75% med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd och kursverksamhet inom området talrädsla.
Karlsson, Anita Leg. fysioterapeut. Arbetar 80% med telefonrådgivning, drop in, samtalsstöd samt med gruppverksamhet.
Lundberg, Jeanette Folkhälsovetare. Arbetar 100%. Samordnar tobak-, alkohol-, narkotika- och dopingförebyggande arbete. Tobaksavvänjning (individuellt eller i grupp).
Nilsson, Sofia Leg. sjuksköterska. Arbetar 100% med telefonrådgivning, drop in och samtalsstöd. Utför livsstilsprofiler samt provtagning klamydia och hiv.
Sandström, Ann-Kristin Leg. sjuksköterska. Arbetar 70% med telefonrådgivning, drop in och samtalsstöd. Utför provtagning klamydia och hiv.

Vem gör vad vid Studievägledning och studentstöd

Personalen som arbetar med studievägledning och studentstöd har olika arbetsområden. Här nedan ser du vem du kan vända dig till med olika slags ärenden.

Namn Arbetar med/som
Lindvall, Helena Områdeschef. Trakasseriärenden. Likabehandling.
Arvidsson, Karina Samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.
Bernhardtson, Victoria Studievägledning i Korta vägen - utbildning för utländska akademiker.
Bickham, Marlene Studievägledning i Korta vägen - utbildning för utländska akademiker.
Hartvik, Richard Allmän studievägledning. Studentstödsnätverket.
Lilja, Tomas Allmän studievägledning. 
Lindahl Fahlen,
Maria
Samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.
Mallkoo, Shireen Studievägledning i Korta vägen - utbildning för utländska akademiker.
Nylén, Maria Allmän studievägledning. Projektledare Reell kompetens.
Pallin, Anna Allmän studievägledning. 
Sandberg, Carina Samordning av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.
Skogebrandt, Anders Kommunikatör för projektet Reell kompetens.
Söderholm, Maria Allmän studievägledning. 
Wahlström, Thomas Allmän studievägledning. Studenträtt.

Vem gör vad inom ledning och kommunikation

Här framgår vem du ska vända dig till när det gäller lednings- och kommunikationsfrågor för enheten.

Namn Arbetar med/som
Tjäderborn, Peder Enhetschef. Svarar för den övergripande ledningen av Studentcentrum. Leder ledningsgruppens arbete.
Höglund, Annica Kommunikatör. Övergripande ansvar för enhetens information i trycksaker och på webb. Även portalredaktör (Portalen för Umeå universitets studenter). Samordnar visst övergripande remissarbete.


Sidansvarig: Studentcentrum

Utskriftsversion